BALET ZA OTROKE

BALET ZA OTROKE

Program je namenjen otrokom od 6. leta dalje.

Otroci so razdeljeni v dve starostni skupini:

  • od 6 – 8 let
  • 9 let in več

Cilj je v prebujanju interesa in ljubezni do baleta ter odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti.

Otroci:

  • spoznavanjo svoje telo kot instrument za plesni izraz,
  • spoznavajo prostor okoli sebe in skozi igro odnos do okolja, posameznikov ali skupin,
  • spoznavajo osnovne plesne elemente in baletno tehniko,
  • oblikujejo izrazno moč,
  • razvijajo sposobnost sproščanja domišljije in ustvarjalnosti,
  • razvijajo koordinacijo pri gibanju,
  • razvijajo sposobnost koncentracije,
  • razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja baleta